Deze website gebruikt cookies om de website te verbeteren en om advertenties te filteren naar uw interesses. Als u geen cookies wilt accepteren, kunt u hier klikken voor meer informatie.

OK

Reizigersadvisering

Erkend reizigersadvies- en vaccinatiecentrum en Gele Koorts licentie
Sinds 1 mei 2010 is onze praktijk een LCR erkend reizigersadvies- en vaccinatiecentrum voor onze eigen patiënten. Ook is de praktijk door het Staatstoezicht op de Volksgezondheid (onderdeel van het ministerie van VWS) erkend als Gele Koorts vaccinatiecentrum.
Dokter Westerhof staat bij het Landelijk Coordinatie Centrum (LCR) geregistreerd als reizigersgeneeskundige. Judith de Jonge, praktijkassistente, heeft extra scholing gevolgd met betrekking tot de reizigersadvisering. Dit houdt in, dat wij volgens de richtlijnen en volgens de strikte voorwaarden van het LCR werken.

Waarom deze service?
Nog steeds gaat 35% van de reizigers onvoldoende beschermd op reis en lopen risico op onnodige ziekte. Dokter Westerhof, als oud-tropenarts, kent deze risico’s uit eigen ervaring.  In onze praktijk worden wij bij ziekte steeds vaker door patiënten vanuit het buitenland gebeld en worden wij regelmatig geconfronteerd met patiënten die ziek worden na thuiskomst.
Steeds meer kwetsbare groepen zoals ouderen, maar ook kinderen maken verre reizen. Als uw huisarts zijn wij het best op de hoogte van uw medische situatie. Daarom kunnen wij u bij uitstek een advies op maat geven.

Reisadvies: gezond op reis, gezond weer thuis?
Als u op reis gaat buiten West-Europa (bijv. naar (sub)tropische gebieden), maar ook al veel dichter bij huis (bijvoorbeeld naar Kroatië, Turkije of Egypte) is het verstandig om u van te voren goed te laten voorlichten over de gezondheidsrisico’s die u in deze landen kunt lopen. Het kan belangrijk zijn u te laten vaccineren of medicijnen mee te nemen, zodat u beschermd op vakantie kunt gaan.
Voor reizen naar Kroatië of Turkije bijvoorbeeld, worden vaccinaties voor DTP en Hepatitis A geadviseerd. Voor ouderen, kinderen, zwangeren en patiënten met een chronische aandoening is het van groot belang een goede risico-inschatting te maken.
Wij adviseren u om op tijd (6 tot 8 weken van tevoren) een afspraak te maken. Gaat u voor een langere periode (> 3 maanden) op reis, neem dan een half jaar van te voren contact met ons op. Ook bij een last-minute reis is het vaak nog mogelijk u te laten vaccineren en is het zinvol u goed te laten informeren.
Twijfelt u of voor uw reisbestemming een reisadvies nodig is, neem dan gerust telefonisch contact met ons op.

Procedure
Via onze website, onder item Reisvaccinatie, kunt u een online reis-intakeformulier invullen en verzenden. Of u haalt op de praktijk een reis-intakeformulier, die u na invullen weer inlevert bij de assistente. Binnen 2 weken, nadat alle informatie over uw reis is verzameld en uw reisadvies is uitgezocht, wordt u gebeld of gemaild voor een afspraak op het spreekuur van de assistente. Tijdens dit consult wordt het advies toegelicht, en de benodigde vaccinaties gegeven. Uw reisadvies wordt onder supervisie van dokter Westerhof opgemaakt en indien nodig zal er een afspraak op haar spreekuur volgen.

Kosten
Het goed uitzoeken van een persoonlijk reisadvies kost tijd. Het is een service die buiten het basistakenpakket van de huisarts valt.
De meeste zorgverzekeraars vergoeden de kosten geheel of gedeeltelijk als u aanvullend verzekerd bent. Informeer hier van te voren naar bij uw ziektekostenverzekeraar of kijk op www.gezondopreis.nl/overzicht_verzekeraars.aspx
Voor verzekerden bij Achmea geldt dat wij rechtstreeks moeten declareren volgens een landelijk vastgesteld CTG (= College Tarieven Gezondheidszorg)-tarief (hierin zijn zowel het reisadviesconsult als de herhaalconsulten voor het vaccineren inbegrepen). Indien u elders verzekerd bent kunnen wij niet rechtstreeks declareren bij uw verzekeraar. U dient dus zelf de nota, die u van ons ontvangt, bij uw verzekeraar te declareren. Om onze administratiekosten zo laag mogelijk te houden, vragen wij u deze nota contant bij ons af te rekenen.
De volgende tarieven worden gehanteerd:
- Persoonlijk reisadvies consult volwassene € 25,=
- Persoonlijk reisadvies consult  kind € 12,50
- (Vervolg)vaccinaties per consult € 10,=

Bij de apotheek betaalt u de kosten voor de voorgeschreven medicijnen/vaccins.

Links
www.lcr.nl
www.minbuza.nl
www.gezondopreis.nl

Contact

Spoednummer 0592-344662
 

Huisartsenpraktijk Marsdijk-Wilgenbeemd

Wilgenbeemd 9
9403 MB ASSEN
Telefoon:
0592-373887
Fax:
0592-409127
Email: praktijk@huisartsmarsdijk.nl
Receptenlijn: 0592-373887 (optie 2)
praktijk@huisartsmarsdijk.nl
Routebeschrijving >

gezondheids­informatie