Deze website gebruikt cookies om de website te verbeteren en om advertenties te filteren naar uw interesses. Als u geen cookies wilt accepteren, kunt u hier klikken voor meer informatie.

OK

Veelgestelde vragen

 • Algemene vragen
  • Kom ik in aanmerking voor prenataal onderzoek???

   De overheid stelt sinds kort dat iedere zwangere recht heeft op prenataal onderzoek ter beoordeling van de kans op het krijgen van aangeboren afwijkingen. Het gaat hier dan voornamelijk om het syndroom van Down, maar ook andere afwijkingen kunnen bij echografie aan het licht komen.

   Voorheen kwamen slechts vrouwen in aanmerking die 36 jaar waren op het moment dat ze 18 weken ( of minder weken) zwanger waren ( naast vrouwen met een vergrote kans op het krijgen van een kind met een aangeboren afwijking).

   Het nu aangeboden onderzoek betreft:

   • in het eerste trimester ( tussen ongeveer 10de week -14de week) een bloedtest ( bloed van moeder) en een echo-onderzoek om nekplooimeting te doen bij de foetus.
   • Rond 18 week een zogenaamd Structureel Echografisch Onderzoek, waarmee aangeboren afwijkingen als bijvoorbeeld een open rug aan het licht kunnen komen.

   Uit het eerste onderzoek ( de bloedtest en nekplooimeting) kan een kans worden berekend op het krijgen van een kind met Down syndroom. Normaal gesproken is er natuurlijk ook een kleine kans, maar als uit berekening blijkt dat de kans sterk verhoogd is, wordt aanvullend onderzoek aangeboden ( vlokkentest of vruchtwaterpunctie). Hiermee kan de afwijking met 100% zekerheid worden vastgesteld.

   De overheid hanteert een merkwaardige strategie bij vergoeding van bovenstaande onderzoeken:

   -1ste trimester screening en de echo bij 18 weken worden alleen vergoed bij vrouwen ouder dan 36 jaar en bij vrouwen met een verhoogde kans op aangeboren afwijkingen. Anderen betalen dus zelf. Volgt uit deze onderzoeken echter een verhoogde kans op afwijkingen dan wordt het vervolgonderzoek ( vlokkentest/vruchtwaterpunctie) wel vergoed.

   U kunt dit nalezen op de volgende internetsites:

   -http://www.zwangernu.nl/

   -http://www.nvog.nl/files/prenatale_screening.pdf

   Deze internetsites staan ook op deze huisartsenpagina onder handig: nuttige links.

  • Is het belangrijk dat mijn diabetes om de 3 mnd. wordt gecontroleerd?

   Diabetes is eigenlijk een erg ingewikkelde aandoening die een negatieve invloed kan hebben op de functie van vele organen in het lichaam ( hart, bloedvaten, zenuwen, ogen, nieren etc.).De meeste effecten kunnen vroegtijdig opgespoord en behandeld worden. Hierin zit het grote belang van de 3-maandelijkse controle bij diabetes.

   Sinds een aantal jaren is bekend dat een diabetespatient gezien moeten worden als een patient die een hartinfarct heeft doorgemaakt! Of anders gezegd: een diabetes patient heeft een sterk verhoogde kans op problemen met het hart en de bloedvaten. Denk hierbij aan hartinfarct, hersenbloeding en bijvoorbeeld etalagebenen ( pijn in de kuiten na een bepaalde loopafstand, afzakkend bij stilstaan).

   Deze kennis noopt ons tot het volgende:

   - zeer goede regulering bloeddruk en gewicht ( body mass index 24 of lager)

   -goede regulering cholesterol in bloed ( totaal cholesterol onder de 5 en LDL cholesterol onder de 2.5)

   -lifestyle adviezen -> niet roken, matig met alcohol ( max. 2 E/dag) en voldoende lichaamsbeweging

    

   Daarnaast:

   -natuurlijk goede instelling suikerwaarden

   -controle oogarts om de 1-2 jaar

   -controle op eiwitverlies door de nier

   -controle voeten ( wondjes)

   -controle voeten (gevoeligheid van de zenuwen)

   -controle bloedvaten ( kloppen de bloedvaten aan de benen goed?)

   De 3-maandelijkse controle bij de huisarts is vooral bedoelt voor navraag naar eventuele klachten en voorts bloeddruk, suiker en gewicht evaluatie.

   1 keer in het jaar vindt een grotere controle plaats waarbij alle aspecten van de diabetes even de revue passeren, inclusief een groot bloedonderzoek.

  • Wat is mijn risico op hart en vaatziekte als ik diabeet ben???

   Zie bij nuttige links. Hier is de zogenaamde UKPDS risico machine te downlaoden ( onderaan de pagina). Wil dit nuttig zijn dan moet cholesterol ( totaal en HDL) wel bekend zijn, alsmede de HbA1C ( langwerkende suiker). De handleiding etc. wijst voor zich.

   U kunt ermee uitrekenen hoeveel kans u op bepaalde incidenten heeft ( infarct etc.).

Contact

Spoednummer 0592-344662
 

Huisartsenpraktijk Marsdijk-Wilgenbeemd

Wilgenbeemd 9
9403 MB ASSEN
Telefoon:
0592-373887
Fax:
0592-409127
Email: praktijk@huisartsmarsdijk.nl
Receptenlijn: 0592-373887 (optie 2)
praktijk@huisartsmarsdijk.nl
Routebeschrijving >

gezondheids­informatie