Deze website gebruikt cookies om de website te verbeteren en om advertenties te filteren naar uw interesses. Als u geen cookies wilt accepteren, kunt u hier klikken voor meer informatie.

OK

Praktijkfolder

Praktijkfolder Huisartsenpraktijk Marsdijk-Wilgenbeemd


Huisartsenpraktijk Marsdijk-Wilgenbeemd

Wilgenbeemd 9
9403 MB ASSEN
Telefoon: 0592-373887
Spoed: 0592-344662
Fax: 0592-409127

Email: praktijk@huisartsmarsdijk.nl

Receptenlijn: 0592-373887 (optie 2)

praktijk@huisartsmarsdijk.nl

E-mail: praktijk@huisartsmarsdijk.nl


Spoed

  • Bij spoed overdag (tussen 8.00 uur en 17.00 uur) belt u: 0592-344662 of 0592-373887 (toets 1)
  • Bel 112 bij een levensbedreigende situatie!
  • 's Avonds (na 17.00 uur), 's nachts en in de weekenden belt u:

           0900-1120112 (Centrale Huisartsenpost Drenthe)

 

 

Over de praktijk

 

Wij zijn een praktijk met ongeveer 4700 patiënten, 3 huisartsen, 4 assistentes en 3 praktijkverpleegkundigen. Huisartsen mevrouw Schilte, mevrouw Westerhof en de heer Zuidwijk leveren huisartsenzorg met oprechte aandacht. De zorg aan chronisch zieken, zoals patiënten met suikerziekte, longziekte, kanker en ander aandoeningen wordt in onze praktijk mede verleend door een gespecialiseerde verpleegkundige ( praktijkondersteuner) met veel praktijkervaring. Ook wordt er begeleiding verleend aan mensen met psychische klachten. Er is een praktijkondersteuner-GGZ werkzaam in de praktijk om de huisartsen hierbij te ondersteunen. Zij doet spreekuren op 2 middagen in de week.

 

Huisartsgeneeskunde wordt in de volle omvang geboden, volgens de richtlijnen en standaarden van de beroepsgroep voor huisartsen, het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). Wij streven naar hoge kwaliteit zorg; wij zijn sinds 2007 geaccrediteerd door het NPA, het kwaliteitskeurmerk van het NHG.

 

Voor vragen kunt u ons bellen op onderstaande nummer of mailen op praktijk@huisartsmarsdijk.nl Dit emailadres is niet beveiligd en niet bedoeld voor medische vragen. Indien u gebruik wilt maken van een e-consult dient uw emailadres bij ons bekend te zijn en kunt u via Mijngezondheid.net een account aanmaken.

 

Algemeen telefoonnummer

0592-373887  

Spoednummer

0592-344662 of 0592-373887 (toets 1)

Receptenlijn apotheek Marsdijk

0592-372012

Receptenlijn overige apotheken

0592-373887 (toets 2)

Emailadres

praktijk@huisartsmarsdijk.nl

Openingstijden

De praktijk is op werkdagen geopend van 08.00-17.00 uur. Wij hebben patientenoverleg en tekenen aangevraagde recepten van 10.00-10.30 en van 15.00-15.30.

 

 

Afspraak maken

Afspraak huisarts

U kunt een afspraak maken voor het spreekuur tussen 08.00 en 17.00 uur. Visites graag vroeg aanvragen (tussen 08.00 en 10.00 uur) in verband met het inplannen hiervan.

U kunt uw voorkeur voor een arts kenbaar maken. Is uw eigen arts bezet, dan kunt u afspreken bij één van de twee andere huisartsen. Desgewenst kunt u telefonisch overleggen met uw huisarts; deze belt u dan terug tussen 12.00 en 14.00 uur.

Online afspraak maken

U kunt eenvoudig online een afspraak maken met huisarts, POH en assistente. Als u een afspraak maakt bij uw huisarts, dient u uw eigen huisarts te kiezen. Kiest u toch een andere huisarts, dan kan het zijn dat deze u terugverwijst naar uw eigen arts.

U heeft géén DigiD nodig.  u kunt op deze link klikken: Online afspraak maken

Inloopspreekuur

Het inloopspreekuur is voor korte vragen. Hiervoor kunt u zich elke werkdag tussen 8.00 - 8.15 uur melden bij de balie. U wordt gezien door de huisarts die op dat moment het inloopspreekuur houdt. U schrijft uw naam op het formulier wat u bij de balie vindt. Hierna kunt u plaatsnemen in de wachtkamer. Er kunnen maximaal 8 patiënten gezien worden. Mocht het inloopspreekuur onverhoopt vol zijn dan kunt u bij de assistente een afspraak maken.

 

Spreekuurdagen huisartsen:

dr. Zuidwijk: maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag

dr. Schilte-Gevaerts: maandag, woensdagochtend, donderdag

dr. Westerhof: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

Afspraak praktijkverpleegkundige

Via de assistente kunt u een afspraak maken bij de praktijkverpleegkundige:

Praktijkverpleegkundige

Assistenten spreekuur

Ook kunt u een afspraak maken bij de assistente voor het assistenten-spreekuur:

Assistenten-spreekuur

Telefonisch spreekuur

U kunt vragen om telefonisch contact met uw huisarts. De assistente noteert het telefoonnummer waar u bereikbaar bent (eventueel 06-nummer). U wordt dan in het algemeen tussen 12.00 en 14.00 uur door de huisarts teruggebeld.

Sommige medische vragen worden door de assistente reeds beantwoord aan de telefoon. De eindverantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de huisarts. De assistente legt deze adviezen vast in de computer. Deze adviezen worden dan later op de dag door de huisarts beoordeeld en geautoriseerd.

 

Herhaalrecepten aanvragen

Herhaalrecepten kunnen op de volgende wijze aangevraagd worden:

 

Telefoonnummer  (0592) 37 38 87 (toets 2)

 

NB: Alle recepten worden voor levering aan de patiënt gefiateerd door de huisarts

 

Huisbezoek

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. Bijvoorbeeld omdat u te ziek bent, (tijdelijk) gehandicapt bent of slecht ter been bent.

De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt.

In de huisartsenpraktijk zijn de mogelijkheden voor onderzoek en behandeling beter.

Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

Avond-, nacht- en weekenddienst

Onze praktijk is voor avond-, nacht- en weekenddiensten aangesloten bij de Centrale Huisartsendienst Drenthe. U kunt bellen met 0900-1120112, alleen ingeval van spoed!!! 

De Huisartsenpost Assen

De Huisartsenpost Assen is te vinden in het Wilhelmina ziekenhuis, Europaweg Zuid 1 te Assen.

  

De functie van de assistente

De assistente is uw eerste contact met de praktijk. Zij kent de gang van zaken in de praktijk en heeft een opleiding gevolgd om eenvoudige medische vragen zelfstandig af te handelen ( overigens worden deze vragen en antwoorden wel mede beoordeeld door de huisarts, die zijn fiat eraan geeft). Er wordt gewerkt met de NHG ( Nederlands Huisartsen Genootschap)telefoonstandaarden, uw klachten worden dus via een vast protocol uitgevraagd.In feite betreft het hier triage: afhankelijk van de inschatting wordt een afspraak gemaakt, visite gepland, of volgt direct inschakeling van de huisarts voor overleg etc. Dit betekent dat de assistente informeert naar de aard van uw klachten, zodat deze klacht ook behandeld kan worden op het juiste moment.

De assistente heeft daarnaast vele andere taken, zoals administratie, aanmaken van recepten, controle van de post, verrichtingen ( zie afsprakenspreekuur assistente) en assistentie van de huisarts.

De veelheid aan taken vraagt ook om een goede organisatie. Dit is de reden dat de praktijk niet voortdurend voor elke vraag bereikbaar is ( buiten spoedgevallen om natuurlijk). In het algemeen gebruikt de assistente het 2de deel van de middag voor allerlei taken die niet direct met patientencontact te maken hebben ( bv. administratie). Daarnaast zijn er vaste spreekuren voor verrichtingen ( zie afsprakenspreekuur assistente) in de ochtenden. De maandagochtend wordt vrijgehouden voor het telefoonverkeer/ afhandelen zaken vanuit het weekeinde. Dit is meestal de drukste ochtend in de week.

Mocht u ontevreden zijn over organisatie/bereikbaarheid etc: laat het ons weten! 

Assistenten-spreekuur

Het assistenten-spreekuur is dagelijks en alleen op afspraak.

U kunt dan terecht voor o.a.:

- bloeddruk meten

- injecties

- oren uitspuiten

- Hb en bloedsuiker bepalingen

- wondverzorging

- hechtingen verwijderen

- tapen

- gehoortest

- uitstrijkjes in kader van het bevolkingsonderzoek

- reizigersadvisering

NB: Op donderdagochtend wordt het diabetes spreekuur gehouden.

 

Praktijkverpleegkundige

In deze praktijk werkt Tieke Westerbrink als praktijkverpleegkundige. Een praktijkverpleegkundige helpt de huisarts bij vele zaken: diabeteszorg, longpatienten, chronisch zieken, doorligplekken etc. Tieke werkt intensief samen met de huisartsen en doktersassistentes om de zorg voor onze patienten zo goed mogelijk te laten zijn.

In het algemeen zal de huisarts u, indien nodig, naar Tieke verwijzen. Soms roept Tieke u op (in overleg met de huisarts).

Afspraak maken: via de praktijkassistente.

 

  

Reizigersadvisering

Erkend reizigersadvies- en vaccinatiecentrum en Gele Koorts licentie
Sinds 1 mei 2010 is onze praktijk een LCR erkend reizigersadvies- en vaccinatiecentrum voor onze eigen patiënten. Ook is de praktijk door het Staatstoezicht op de Volksgezondheid (onderdeel van het ministerie van VWS) erkend als Gele Koorts vaccinatiecentrum.
Dokter Westerhof staat bij het Landelijk Coordinatie Centrum (LCR) geregistreerd als reizigersgeneeskundige. Judith de Jonge, praktijkassistente, heeft extra scholing gevolgd met betrekking tot de reizigersadvisering. Dit houdt in, dat wij volgens de richtlijnen en volgens de strikte voorwaarden van het LCR werken.

Waarom deze service?
Nog steeds gaat 35% van de reizigers onvoldoende beschermd op reis en lopen risico op onnodige ziekte. Dokter Westerhof, als oud-tropenarts, kent deze risico’s uit eigen ervaring.  In onze praktijk worden wij bij ziekte steeds vaker door patiënten vanuit het buitenland gebeld en worden wij regelmatig geconfronteerd met patiënten die ziek worden na thuiskomst.
Steeds meer kwetsbare groepen zoals ouderen, maar ook kinderen maken verre reizen. Als uw huisarts zijn wij het best op de hoogte van uw medische situatie. Daarom kunnen wij u bij uitstek een advies op maat geven.

Reisadvies: gezond op reis, gezond weer thuis?
Als u op reis gaat buiten West-Europa (bijv. naar (sub)tropische gebieden), maar ook al veel dichter bij huis (bijvoorbeeld naar Kroatië, Turkije of Egypte) is het verstandig om u van te voren goed te laten voorlichten over de gezondheidsrisico’s die u in deze landen kunt lopen. Het kan belangrijk zijn u te laten vaccineren of medicijnen mee te nemen, zodat u beschermd op vakantie kunt gaan.
Voor reizen naar Kroatië of Turkije bijvoorbeeld, worden vaccinaties voor DTP en Hepatitis A geadviseerd. Voor ouderen, kinderen, zwangeren en patiënten met een chronische aandoening is het van groot belang een goede risico-inschatting te maken.
Wij adviseren u om op tijd (6 tot 8 weken van tevoren) een afspraak te maken. Gaat u voor een langere periode (> 3 maanden) op reis, neem dan een half jaar van te voren contact met ons op. Ook bij een last-minute reis is het vaak nog mogelijk u te laten vaccineren en is het zinvol u goed te laten informeren.
Twijfelt u of voor uw reisbestemming een reisadvies nodig is, neem dan gerust telefonisch contact met ons op.

Procedure
Via onze website, onder item Reisvaccinatie, kunt u een online reis-intakeformulier invullen en verzenden. Of u haalt op de praktijk een reis-intakeformulier, die u na invullen weer inlevert bij de assistente. Binnen 2 weken, nadat alle informatie over uw reis is verzameld en uw reisadvies is uitgezocht, wordt u gebeld of gemaild voor een afspraak op het spreekuur van de assistente. Tijdens dit consult wordt het advies toegelicht, en de benodigde vaccinaties gegeven. Uw reisadvies wordt onder supervisie van dokter Westerhof opgemaakt en indien nodig zal er een afspraak op haar spreekuur volgen.

Kosten
Het goed uitzoeken van een persoonlijk reisadvies kost tijd. Het is een service die buiten het basistakenpakket van de huisarts valt.
De meeste zorgverzekeraars vergoeden de kosten geheel of gedeeltelijk als u aanvullend verzekerd bent. Informeer hier van te voren naar bij uw ziektekostenverzekeraar of kijk op www.gezondopreis.nl/overzicht_verzekeraars.aspx
Voor verzekerden bij Achmea geldt dat wij rechtstreeks moeten declareren volgens een landelijk vastgesteld CTG (= College Tarieven Gezondheidszorg)-tarief (hierin zijn zowel het reisadviesconsult als de herhaalconsulten voor het vaccineren inbegrepen). Indien u elders verzekerd bent kunnen wij niet rechtstreeks declareren bij uw verzekeraar. U dient dus zelf de nota, die u van ons ontvangt, bij uw verzekeraar te declareren. Om onze administratiekosten zo laag mogelijk te houden, vragen wij u deze nota contant bij ons af te rekenen.
De volgende tarieven worden gehanteerd:
- Persoonlijk reisadvies consult volwassene € 25,=
- Persoonlijk reisadvies consult  kind € 12,50
- (Vervolg)vaccinaties per consult € 10,=

Bij de apotheek betaalt u de kosten voor de voorgeschreven medicijnen/vaccins.

Links
www.lcr.nl
www.minbuza.nl
www.gezondopreis.nl

Introductie

De praktijk is gevestigd aan de Wilgenbeemd 9 in Assen, in de wijk Marsdijk. Als huisartsenpraktijk proberen wij een zo goed mogelijke zorg te verlenen aan onze patiënten, die overwegend in de wijk Marsdijk wonen. Nieuwe patiënten zijn welkom in onze praktijk.

Wij zijn een praktijk met ongeveer 4650 patiënten, 3 huisartsen, 4 assistentes en 2 praktijkverpleegkundigen. Huisartsen mevrouw Schilte, mevrouw Westerhof en de heer Zuidwijk leveren huisartsenzorg met oprechte aandacht. De zorg aan chronisch zieken, zoals patiënten met suikerziekte, longziekte, kanker en ander aandoeningen wordt in onze praktijk mede verleend door een gespecialiseerde verpleegkundige ( praktijkondersteuner) met veel praktijkervaring. Ook wordt er begeleiding verleend aan mensen met psychische klachten. Er is een praktijkondersteuner-GGZ werkzaam in de praktijk om de huisartsen hierbij te ondersteunen. Zij doet spreekuren op 2 middagen in de week.

Huisartsgeneeskunde wordt in de volle omvang geboden, volgens de richtlijnen en standaarden van de beroepsgroep voor huisartsen, het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). Wij streven naar hoge kwaliteit zorg; wij zijn sinds 2007 geaccrediteerd door het NPA, het kwaliteitskeurmerk van het NHG.

 

Contact

Spoednummer 0592-344662
 

Huisartsenpraktijk Marsdijk-Wilgenbeemd

Wilgenbeemd 9
9403 MB ASSEN
Telefoon:
0592-373887
Fax:
0592-409127
Email: praktijk@huisartsmarsdijk.nl
Receptenlijn: 0592-373887 (optie 2)
praktijk@huisartsmarsdijk.nl
Routebeschrijving >

gezondheids­informatie